Kemas kini terakhir: Tarikh

 

Melainkan dinyatakan dalam Penyata Privasi ini atau di tempat lain, pengawal data bagi data peribadi anda ialah  <Nama dan alamat oleh entiti AkzoNobel> (“AkzoNobel”).

Perlindungan data peribadi anda sangat penting bagi kami. Dalam Penyata Privasi kami (“AkzoNobel” atau “kami” atau “kita”) ini menerangkan bagaimana kami memproses data peribadi anda secara dalam talian dan di luar talian, dalam kapasiti anda sebagai pengguna, pelanggan perniagaan, rakan perniagaan, pembekal, pemohon pekerjaan, pengunjung (laman web) atau orang lain yang mempunyai hubungan perniagaan dengan kami. 

Untuk tujuan Penyata Privasi ini, data peribadi bermakna sebarang maklumat atau set maklumat yang secara langsung atau tidak langsung mengenal pasti anda, seperti nama, alamat e-mel atau nombor telefon anda.

Secara kolektif, kami merujuk kepada Laman web, Aplikasi, Media Sosial Kami, E-mel, dan Perkhidmatan sebagai “Perkhidmatan.”
 

1.Mengapa kami memproses data peribadi anda?

 

Kami mungkin memproses data peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan di bawah.

 


Questions

Untuk menjawab pertanyaan anda atau berkomunikasi dengan anda

Kami mungkin memproses data peribadi anda untuk menjawab pertanyaan anda dan memenuhi permintaan anda, apabila anda menghubungi kami melalui salah satu daripada borang maklumat dalam talian kami atau sebaliknya (cth, apabila anda menghantar soalan, cadangan, pujian atau aduan kepada kami, atau apabila anda meminta maklumat lain mengenai Perkhidmatan kami). Kami mungkin memproses nama, gelaran, butiran hubungan anda (perniagaan atau peribadi) (termasuk alamat e-mel, nombor telefon, nama syarikat anda) dan sebarang maklumat lain yang anda mungkin berikan kepada kami dalam entri ruang terbuka pada borang maklumat itu.

Kami memproses maklumat ini dengan persetujuan anda, yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa.


Chat

Untuk kaji  selidik atau komunikasi (pemasaran) lain

Dengan persetujuan anda, kami mungkin memproses data peribadi anda untuk menghantar kaji selidik tentang produk atau Perkhidmatan, komunikasi pemasaran kami kepada anda, atau untuk memberi makluman terkini tentang acara, tawaran istimewa, produk dan Perkhidmatan AkzoNobel yang mungkin menarik minat anda.

Kami mungkin menghasilkan profil dan menganalisa interaksi anda dengan Perkhidmatan kami. Melalui cara ini kami dapat mengetahui minat anda dan boleh mengkhususkan komunikasi kami untuk memenuhi minat anda.

Kami memproses nama anda, alamat e-mel anda dan data (peribadi) lain yang anda mungkin telah kongsikan dengan kami.

Kami akan terlibat dalam aktiviti ini dengan persetujuan anda, yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa.Bullseye

Untuk pembangunan dan penambahbaikan produk dan perkhidmatan

Kami memproses data peribadi tanpa nama sepenuhnya untuk pelbagai tujuan berkaitan perniagaan AkzoNobel, seperti membangunkan produk dan Perkhidmatan baharu, untuk meningkatkan, menambahbaik atau mengubahsuai Laman Web, Aplikasi dan saluran digital kami yang lain, mengenalpasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi dan operasi kami serta memperluaskan aktiviti perniagaan kami.


Kami terlibat dalam aktiviti ini kerana kami mempunyai kepentingan yang sah untuk menambahbaik produk dan perkhidmatan kami.


Internet

Untuk pengurusan teknikal dan fungsi Aplikasi atau Laman Web kami

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik daripada peranti anda. Kami memproses maklumat ini untuk membantu anda mencari maklumat dengan cara yang pantas dan mudah dan untuk meningkatkan akses dan kefungsian Laman Web, Aplikasi dan saluran digital kami yang lain.

Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik mungkin merangkumi maklumat seperti alamat IP anda, jenis peranti, nombor pengenalan unik peranti, jenis pelayar, lokasi geografi yang luas (cth, lokasi peringkat negara atau bandar), dan maklumat teknikal lain. Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat tentang bagaimana anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, termasuklah laman web yang anda akses, dan pautan yang diklik.

Kami memproses maklumat ini untuk tujuan perniagaan kami yang sah untuk memastikan aplikasi atau laman web berfungsi dengan baik. Maklumat tentang interaksi anda dengan Perkhidmatan kami, kami proses dengan persetujuan anda yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa. 


Employee badge

Apabila anda membuat akaun dengan kami, untuk mentadbir akaun tersebut

Atas permintaan anda, kami boleh membuat akaun peribadi untuk anda bagi memudahkan proses pembelian anda.

Dalam kes sedemikian, kami perlu memproses nama anda, alamat e-mel dan sebarang maklumat lain yang diperlukan untuk pembukaan akaun. Kami juga memproses data nama paparan anda dan log masuk anda.

Kami memproses maklumat ini dengan persetujuan anda, yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa.Shopping cart

Apabila anda membeli produk, untuk memproses pesanan anda dan menguruskan hubungan kami dengan anda

Kami menggunakan data peribadi untuk memproses pembelian anda dan menghantar pesanan anda, untuk melaporkan status pesanan anda dan untuk menghubungi anda tentang transaksi tersebut.

Untuk tujuan ini, kami mungkin memproses nama dan alamat anda, butiran hubungan seperti nombor telefon atau alamat e-mel, maklumat pembayaran kad kredit atau pembayaran lain, penerimaan anda terhadap terma dan syarat kami yang terpakai, dan sama ada anda mahu menerima surat berita kami.Kami juga akan memproses maklumat tentang apa yang anda telah beli dari kami dan maklumat melalui interaksi pendaftaran anda dengan laman web dan aplikasi AkzoNobel (di mana kami mungkin menggunakan kuki), sejarah pembelian anda, secara dalam talian dan luar talian (apabila membuat pembelian dari kedai).

 

Kami memproses data peribadi anda untuk melaksanakan perjanjian jual beli dengan anda dan untuk menghantar pesanan anda. Jika kami menghantar surat berita kepada anda, kami melakukannya dengan    persetujuan anda, yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa.Podium

Sekiranya anda mendaftar untuk kursus, menyertai peraduan berhadiah, acara, pertandingan, promosi dan/atau permainan mencuba nasib, untuk mentadbir penyertaan anda.


Dengan persetujuan anda, kami boleh menghantar e-mel yang mengandungi promosi dan jemputan untuk menyertai kursus, peraduan berhadiah, acara, pertandingan atau permainan mencuba nasib. Jika anda memilih untuk menyertai salah satu daripada aktiviti ini, kami memerlukan data peribadi anda untuk membolehkan kami menguruskannya.  

Jika anda menyertai mana-mana aktiviti ini, kami memerlukan data peribadi anda untuk mendaftarkan anda dalam kursus dan mempersiapkan agenda dan bahan-bahan kursus untuk anda, dan menyimpan rekod penyertaan anda; dalam kes peraduan, untuk mengumumkan apabila anda adalah pemenang, untuk mengagihkan hadiah dan untuk mengukur maklum balas terhadap peraduan berhadiah, acara, pertandingan, promosi dan/atau permainan mencuba nasib.

Untuk tujuan ini, kami mungkin memproses nama, alamat e-mel, perniagaan dan/atau butiran hubungan peribadi anda. Dalam kes acara atau peraduan dan pertandingan, kami mungkin juga memproses imej anda (tentu sahaja hanya akan dilakukan dengan persetujuan anda).


Kami memproses maklumat ini dengan persetujuan anda, yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa.Gavel

Pematuhan terhadap undang-undang dan kewajipan undang-undang serta melindungi aset dan kepentingan AkzoNobel

Kami akan memproses data peribadi anda mengikut kesesuaian atau keperluan (a) di bawah undang-undang yang terpakai, termasuk undang-undang di luar negara tempat tinggal anda dan termasuk cth usaha wajar rakan niaga, pelaporan kebimbangan pemberi maklumat, pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan jenayah lain; (b) untuk mematuhi kewajipan undang-undang; (c) untuk menjawab permintaan pihak berkuasa awam dan kerajaan; (d) untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami serta dasar lain yang terpakai; (e) untuk melindungi aset dan/atau operasi kami; (f) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami, dan/atau anda atau orang lain; dan (g) untuk membenarkan kami meneruskan remedi yang ada atau mengehadkan kerosakan yang mungkin kami alami. Kami juga mungkin memproses data agregat untuk pengauditan, untuk mengesahkan bahawa proses dalaman kami berfungsi seperti yang dimaksudkan dan mematuhi undang-undang, peraturan atau keperluan kontrak, untuk tujuan pemantauan penipuan dan keselamatan, contohnya, untuk mengesan dan mencegah serangan siber atau cubaan untuk melakukan pencurian identiti.

Jika diperlukan sedemikian, kami mungkin memproses nama anda, maklumat hubungan anda, koresponden  anda dengan AkzoNobel, penggunaan anda terhadap mana-mana produk dan/atau perkhidmatan kami dan sebarang maklumat lain yang disebut dalam Penyata ini atau sebaliknya yang anda berikan kepada kami, jika ia diperlukan untuk salah satu daripada tujuan yang dinyatakan dalam perenggan terdahulu. Kami mungkin memproses maklumat ini untuk mematuhi kewajipan undang-undang (a, b dan c).
Kami mungkin memproses maklumat ini untuk tujuan perniagaan kami yang sah (d, e, f dan g).


Images

Sekiranya anda menggunakan Aplikasi kami, untuk berkongsi kandungan anda

Kami mungkin memproses data peribadi anda jika anda menggunakan Aplikasi atau Perkhidmatan kami, untuk menyimpan dan berkongsi imej, video atau kandungan yang dihasilkan oleh pengguna lain untuk membolehkan anda berkongsi data tersebut. Dalam keadaan ini kami mungkin memproses metadata yang terkandung dalam imej, video atau kandungan yang dihasilkan oleh pengguna lain (yang mungkin termasuk data lokasi GPS dan pengenalpasti peranti yang bergantung kepada tetapan privasi peranti anda) dan data peribadi seperti yang disertakan dalam kandungan imej, video atau kandungan yang dihasilkan oleh pengguna lain. Malah ia mungkin  merangkumi data peribadi kategori khas (seperti yang mungkin ditentukan daripada penampilan seseorang pada gambar atau video, jika dimuatnaik secara sukarela oleh anda melalui Aplikasi kami). Kami juga mungkin memproses data yang anda berikan kepada kami melalui akaun media sosial anda.

Sekiranya anda ingin berkongsi mana-mana data peribadi membabitkan orang lain selain diri anda sendiri melalui salah satu Aplikasi kami (cth melalui gambar atau video), anda hendaklah memastikan bahawa orang berkenaan juga bersetuju yang data mereka dimuatnaik ke Aplikasi kami untuk tujuan dikongsi. Jika anda berkongsi pautan melalui Aplikasi kami, pautan ini juga mungkin boleh dilihat oleh orang lain.


Kami memproses maklumat ini dengan persetujuan anda, yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa. Kami juga mungkin memproses kandungan yang anda kongsi melalui Aplikasi untuk menambahbaik produk, laman web dan aplikasi kami. Sekiranya kami berbuat demikian, kami memproses maklumat ini berdasarkan kepentingan kami yang sah - iaitu untuk menambahbaik produk kami dan untuk meningkatkan penglibatan pelanggan.


Jika anda memohon pekerjaan di AkzoNobel, untuk berinteraksi dengan anda tentang peluang-peluang pekerjaan kami.

Jika anda memohon pekerjaan di laman web kerjaya AkzoNobel, kami akan memproses data peribadi anda untuk memaklumkan anda tentang status permohonan anda dan untuk menilai kemahiran, kelayakan dan kesesuaian anda dengan jawatan yang dipohon dan/atau jawatan terbuka lain untuk bekerja di AkzoNobel. Kami telah memudahkan proses permohonan, hanya mengumpulkan maklumat penting pada peringkat awal, seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, pengalaman kerja dan butiran pendidikan anda yang berkaitan. Kami mungkin memerlukan data, seperti dokumen yang membuktikan identiti atau kelayakan anda, untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang atau pekerjaan, apabila dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Dalam kes tertentu, kami akan meminta anda untuk menjalani temuduga melalui sidang video dengan kami. Dalam keadaan ini, kami mungkin memproses imej anda atau data lain yang dirakam oleh kamera anda. Penilaian boleh menjadi sebahagian daripada proses permohonan anda. Jika demikian keadaannya, kami akan memproses jawapan anda kepada penilaian bertulis kami selain data yang diperoleh daripada penilaian atau soal selidik kami yang telah anda lengkapkan. Sekiranya anda berjaya dan layak bekerja di AkzoNobel, maka kami memerlukan beberapa data peribadi anda lagi untuk membuat tawaran pekerjaan bersyarat, seperti butiran perbankan anda untuk memproses bayaran gaji dan butiran maklumat untuk dihubungi ketika kecemasan.

Kami memproses maklumat ini dengan persetujuan anda, yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa.

Secara amnya, kami akan menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan dari anda hanya untuk tujuan yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini atau untuk tujuan yang kami jelaskan kepada anda semasa kami mengumpulkan data peribadi anda. 

Untuk penggunaan Aplikasi kami, Penyata Privasi berlainan mungkin digunakan. Walau bagaimanapun, jika dibenarkan oleh undang-undang perlindungan data yang berkaitan, kami juga boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan lain, dengan syarat ia tidak bersesuaian dengan tujuan yang telah kami terangkan kepada anda.

Jika anda memberikan kami maklumat tentang orang lain, sila pastikan bahawa anda telah mendapat keizinan daripada orang tersebut untuk berbuat demikian bagi tujuan yang diperincikan dalam Penyata Privasi ini. Dengan memberikan data peribadi yang berkaitan dengan orang lain, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai persetujuan mereka untuk berbuat demikian atau layak untuk membenarkan pemprosesan itu bagi pihak mereka (contohnya untuk anak-anak di mana anda bertanggungjawab sebagai ibu bapa atau penjaga).  
 

2. Kuki dan teknologi pengesanan yang serupa

 

Di Laman Web, Aplikasi dan saluran Media Sosial kami, kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi lain untuk tujuan penganalisaan dalaman dan untuk meningkatkan kualiti dan relevansi produk kami dan perkhidmatan kami serta untuk menjadikan kandungan dan pengiklanan kami lebih relevan kepada anda.

Kami hanya menggunakan kuki penjejakan (kuki untuk memberikan anda pengiklanan yang relevan, atau teknologi yang menjejak tingkah laku anda), dengan persetujuan anda. Untuk maklumat lanjut tentang jenis kuki yang kami gunakan, tujuan kami menggunakannya, dan bagaimana anda boleh mengawal kuki anda, sila lihat Penyata Kuki   kami.
 

3. Siapa yang kami kongsikan data peribadi anda?Kami mungkin kongsikan data peribadi anda dengan:

 • Kumpulan syarikat kami, rakan perniagaan dan pembekal kami (contohnya penyedia perkhidmatan pembayaran, penyedia perkhidmatan ICT, penyedia rundingan atau penghantaran), penasihat profesional (seperti bank, syarikat insurans, juruaudit, peguam, akauntan atau penasihat profesional lain), yang memproses data peribadi bagi pihak kami untuk tujuan yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini, dalam Penyata Kuki kami, atau untuk tujuan yang dimaklumkan kepada anda semasa kami mengumpulkan data peribadi anda. Untuk memastikan data peribadi anda dikendalikan dengan tahap perlindungan yang tinggi, AkzoNobel telah melaksanakan Peraturan Pengikatan Korporat AkzoNobel (‘Peraturan Privasi untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Perniagaan’), yang memastikan bahawa untuk pemindahan data intra-syarikat setiap entiti AkzoNobel yang sah menggunakan tahap perlindungan yang sama untuk data peribadi. Kami juga telah bersetuju dengan langkah teknikal, organisasi dan berkontrak (seperti perjanjian pemprosesan data) dengan pembekal pihak ketiga untuk memastikan bahawa data peribadi anda diproses secara eksklusif untuk tujuan yang disebut di atas dan untuk memastikan bahawa data peribadi anda terjamin selamat;

 • Mana-mana badan penguatkuasaan undang-undang, pengawal selia, agensi kerajaan, mahkamah, atau pihak ketiga yang kompeten jika kami percaya pendedahan adalah perlu: (i) sebagai perkara undang-undang atau peraturan yang terpakai; (ii) untuk melaksanakan, memantapkan atau mempertahankan hak undang-undang kami; atau (iii) untuk melindungi kepentingan utama anda atau mana-mana orang lain;

 • Pihak lain yang berkaitan dengan transaksi korporat; kami juga mungkin, dari semasa ke semasa, berkongsi data anda ketika transaksi korporat, seperti ketika jualan perniagaan atau sebahagian perniagaan kepada syarikat lain, atau apa-apa penyusunan semula,  penggabungan, usaha sama, atau pelupusan lain bagi perniagaan, aset, atau saham kami, dengan syarat kami memaklumkan pihak tersebut bahawa mereka hanya boleh memproses data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Penyata Privasi ini;

 • Pihak-pihak lain, tetapi hanya jika anda telah bersetuju, atau jika anda telah mengarahkan kami untuk melakukan pendedahan sedemikian kepada pihak tersebut.


  4. Di mana kami menyimpan data peribadi anda?

   

Berikutan cara operasi kami yang global, data yang anda berikan kepada kami mungkin dipindahkan atau diakses oleh firma di bawah AkzoNobel dan pihak ketiga yang dipercayai dari banyak negara di seluruh dunia. Oleh itu, data anda mungkin diproses di luar negara tempat tinggal anda, jika ia diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Penyata ini. Pelayan utama kami adalah di Rantau Ekonomi Eropah, tetapi kumpulan syarikat dan pembekal pihak ketiga kami beroperasi di seluruh dunia. Ini bermakna, apabila kami memproses data peribadi anda, kami mungkin memprosesnya di mana-mana negara ini, tertakluk kepada perenggan yang berikut. 

Jika anda menetap di Rantau Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom dan kami memindahkan atau sebaliknya memproses data peribadi anda ke negara di luar EEA: negara-negara di luar Rantau Ekonomi Eropah mungkin mempunyai undang-undang perlindungan data peribadi yang berbeza dengan undang-undang di negara anda (dan, dalam sesetengah kes, bukan sebagai pelindung). Walau bagaimanapun, kami akan sentiasa mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa maklumat anda diproses oleh pihak ketiga mengikut Penyata ini dan kami mematuhi keperluan undang-undang yang terpakai untuk memastikan maklumat anda mendapat perlindungan yang mencukupi. Kami akan memastikan bahawa jika data anda dipindahkan ke negara lain di luar Rantau Ekonomi Eropah (/Switzerland/UK), ia akan terus mendapat perlindungan yang mencukupi, melalui Peraturan Privasi untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Perniagaan AkzoNobel atau melalui pengaturan kontrak dengan pihak ketiga. Ini mungkin merangkumi pelaksanaan Klausa Kontrak Standard Suruhanjaya Eropah untuk pemindahan maklumat peribadi, yang memerlukan penerima data peribadi itu, untuk melindungi data peribadi yang mereka proses mengikut undang-undang perlindungan data Kesatuan Eropah. Dalam sesetengah kes, langkah tambahan (misalnya enkripsi) di samping pelaksanaan Klausa Kontrak Standard mungkin diperlukan jika ini berikutan daripada Penilaian Kesan Pemindahan yang kami dan pihak ketiga kami yang dipercayai lakukan.


5. Bagaimana kami melindungi data peribadi anda?

 

Data peribadi anda dianggap sulit, dan kami telah mengambil langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi terhadap kehilangan atau pemprosesan data ini yang menyalahi undang-undang. Kami menggunakan beberapa teknik termasuklah pelayan, firewall dan enkripsi yang selamat, selain perlindungan fizikal iaitu lokasi di mana data ini disimpan. Kami akan terus berusaha meningkatkan langkah keselamatan ini untuk membantu memastikan data peribadi anda selamat.

Anda perlu sedar bahawa penyaluran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan apa yang kami boleh untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mana-mana data peribadi yang anda dedahkan secara dalam talian. Anda menerima implikasi keselamatan yang wujud dalam penggunaan internet dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran keselamatan melainkan kami telah melanggar undang-undang yang terpakai, dan hanya kepada had yang ditetapkan dalam mana-mana terma dan syarat yang berkaitan.

6. Berapa lama kami menyimpan data peribadi?

 

Kami akan menyimpan data peribadi anda dalam tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Penyata ini, kecuali tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan. Sebagai contoh, untuk memberi perkhidmatan yang anda minta, untuk mematuhi keperluan undang-undang yang berkaitan, percukaian, atau perakaunan atau sama ada pengekalan adalah dinasihatkan berdasarkan kedudukan undang-undang kami (misalnya dalam hal litigasi atau siasatan pengawalseliaan).


7.Hak privasi anda

 

Anda mempunyai hak berikut terhadap data peribadi anda:

 • Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, mengemaskini, atau meminta data peribadi anda dilupuskan. Selain itu, anda boleh membantah data peribadi anda diproses, meminta kami untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda atau meminta kemudahalihan data peribadi anda. Anda boleh menggunakan hak ini dengan mengisi borang melalui  pautan ini.

 • Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan (“pilih-keluar”) dari komunikasi pemasaran yang kami hantar kepada anda pada bila-bila masa. Anda boleh menggunakan hak ini dengan mengklik pautan menghentikan langganan atau pilih keluar dalam e-mel yang kami hantar atau anda boleh mengisi borang melalui pautan ini.

 • Begitu juga, jika kami telah mengumpul dan memproses data peribadi anda dengan persetujuan anda, kemudian anda boleh menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa. Penarikan balik persetujuan anda tidak akan menjejaskan kesahihan sebarang pemprosesan yang kami jalankan sebelum penarikan balik persetujuan anda itu, atau ia juga tidak akan menjejaskan pemprosesan data peribadi anda yang dijalankan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan.

 • Walaupun kami menghargai anda untuk datang kepada kami terlebih dahulu jika ada sebarang aduan, tetapi anda berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data mengenai pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda yang kami lakukan. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data di tempat anda.


Kami memberi respons kepada semua permintaan yang kami terima daripada individu yang mahu menggunakan hak perlindungan data mereka mengikut undang-undang perlindungan data yang terpakai dan tidak dikenakan sebarang bayaran. Dalam kes tertentu, kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum bertindak memenuhi permintaan anda. Perlu diingat bahawa mungkin terdapat keadaan di mana kami boleh menafikan atau mengehadkan hak privasi anda, contohnya apabila kami perlu menyimpan data tertentu untuk mematuhi kewajipan undang-undang, apabila ia perlu untuk memantapkan, melaksanakan atau mempertahankan AkzoNobel daripada tuntutan undang-undang atau apabila permintaan anda jelas tidak berasas atau keterlaluan, khususnya kerana sifatnya yang berulang.
 

8.Pautan ke laman web pihak ketiga dan media sosial (seperti Facebook, LinkedIn dan sebagainya)

 

8.1 Pautan ke laman web dan media sosial pihak ketiga

 

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke dan dari perkhidmatan rangkaian rakan niaga, pengiklan, firma-firma dibawah AkzoNobel dan anggota kumpulan korporat kami. Jika anda mengikuti pautan pada mana-mana daripada ini, sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga ini sepatutnya mempunyai dasar/terma penggunaan privasi mereka sendiri, dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau lialibiti ke atas mereka. Sila semak notis privasi pihak ketiga ini sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi kepada mereka.

 

8.2 Log masuk tunggal menggunakan akaun media sosial

 

Kami juga menawarkan peluang untuk membuat akaun dengan kami melalui rangkaian akaun sosial anda (seperti Facebook). Ini akan menjimatkan masa anda dalam membuat akaun tersebut, kerana kelayakan log masuk anda akan diimport dari rangkaian akaun sosial anda. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda menggunakan pilihan “log masuk sosial” ini, kami mungkin menerima maklumat tertentu melalui rangkaian sosial tersebut, seperti nama anda, umur, lokasi, pilihan, pekerjaan, dan data peribadi lain yang anda mungkin telah kongsikan dengan saluran media sosial ini. Maklumat ini tidak diminta oleh kami tetapi ia disediakan secara automatik oleh rangkaian sosial menggunakan pilihan log masuk sosial. Selepas akaun anda dibuat, anda akan berpeluang untuk menambah sebarang maklumat yang anda mahu kongsikan dengan kami.

 

8.3 Memohon kandungan pemasaran di media sosial

 

Jika anda mempunyai akaun media sosial dan aktif di saluran media sosial ini, anda mungkin melihat iklan dari kami yang turut disertakan dengan satu borang. Apa yang dipanggil ‘iklan borang’ ini adalah (paparan) iklan yang membolehkan anda meminta kandungan pemasaran seperti maklumat produk, promosi atau idea mengilhamkan yang berkaitan. Kandungan yang diminta akan dihantar kepada anda melalui e-mel surat berita contohnya.

 

Untuk berkongsi kandungan ini dengan anda, kami akan menerima maklumat hubungan anda seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan persetujuan ikut serta untuk aktiviti pemasaran kami. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda menyerahkan borang tersebut, kami mungkin menerima maklumat tertentu melalui rangkaian sosial, seperti nama anda, umur, lokasi, pilihan, pekerjaan, dan data peribadi lain yang anda mungkin telah kongsikan dengan saluran media sosial ini. Maklumat ini tidak diminta oleh kami tetapi ia disediakan secara automatik oleh rangkaian sosial tersebut.

 

8.4 Fungsi Chatbot (Penasihat Maya)

 

Pada beberapa laman web kami, kami menawarkan anda peluang untuk berinteraksi dengan Penasihat Maya kami, fungsi Chatbot. Melalui Penasihat Maya anda boleh bertanya semua soalan berkaitan cat dan salutan dan Chatbot kami akan memberikan anda jawapan masa nyata. Tanpa pemprosesan data peribadi anda, anda tidak dapat mengakses Penasihat Maya.

 

Kami hanya mengumpulkan data peribadi yang khusus dan diberikan secara sukarela oleh pengguna Penasihat Maya. Jika anda menggunakan fungsi Chatbot, kami mungkin menerima data peribadi yang anda kongsikan dengan kami, seperti nama, gelaran, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon anda.

 

Adalah menjadi dasar kami untuk mengehadkan maklumat yang dikumpulkan kepada hanya maklumat minimum yang diperlukan untuk menyempurnakan permintaan pengguna. Kami sangat menyarankan anda supaya tidak memberikan kami sebarang maklumat sensitif seperti asal bangsa atau etnik, kepercayaan agama atau lain-lain yang serupa, keahlian kesatuan pekerja, kesihatan fizikal dan mental, kehidupan seksual, rekod jenayah atau pandangan politik.

Pada skrin timbul pertama Penasihat Maya kami, kami akan meminta persetujuan anda, supaya kami dapat memproses data peribadi anda untuk menjawab soalan anda. Pada skrin yang sama kami meminta anda untuk bersetuju dengan kandungan Penyata Privasi kami yang boleh diakses melalui satu pautan.

 

Kami akan hanya memproses data peribadi anda selagi ia perlu untuk tujuan yang disenaraikan di atas dan selagi anda mempunyai akses kepada Penasihat Maya. Selepas perbualan ditamatkan, data peribadi anda akan dialih keluar serta-merta.

 

Kami tidak berkongsi atau menjual maklumat hubungan anda dengan mana-mana pihak ketiga, selain pihak ketiga yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan yang diminta. Anda boleh menghentikan langganan e-mel ini dan meminta data anda yang kami simpan dipadamkan.


9.Data peribadi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun 

 

Jika anda berumur di bawah 16 tahun, kami menggesa anda untuk meminta salah seorang ibu atau bapa atau penjaga anda yang sah dan mendapatkan kebenaran bertulis mereka sebelum menyerahkan sebarang data peribadi anda kepada kami.

Jika anda ibu bapa, kami menyarankan anda memantau penggunaan Perkhidmatan kami yang dilakukan oleh anak anda dan memastikan bahawa kami tidak menerima sebarang data peribadi dari anak anda tanpa kebenaran bertulis anda. Jika anda mempunyai sebarang persoalan tentang data peribadi anak anda, sila hubungi kami.


10.Hubungi Kami

 

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kemusykilan tentang penggunaan data peribadi anda, sila hubungi kami dengan mengisi borang melalui pautan ini atau menghubungi kami di alamat di berikut:

 

Akzo Nobel N.V.

Corporate Privacy Officer

AkzoNobel Center

Christian Neefestraat 2  

1077 WW Amsterdam

The Netherlands


E-mel: compliance@akzonobel.com

Unless otherwise stated in this Privacy Statement or elsewhere, the data controller of your personal data AKZO NOBEL PAINTS (MALAYSIA) SDN. BHD (“AkzoNobel”).

 

Protection of your personal data is important to us. In this Privacy Statement we (“AkzoNobel” or “we” or “us”) explain how we process your personal data online and offline, in your capacity as consumer, business customer, business partner, supplier, job applicant, (website) visitor or other person with a business relationship with us. 

.

For the purposes of this Privacy Statement, personal data means any information or set of information that directly or indirectly identifies you, such as your name, email address or phone number.

Collectively, we refer to the Websites, the Apps, Our Social Media, Emails, and Services as the “Services.”

.

1.Why do we process your personal data?

 

We may process your personal data for the purposes described below.  


Questions

To respond to your queries or communicate with you

We may process your personal data to respond to your inquiries and fulfill your requests, when you contact us via one of our online contact forms or otherwise (e.g., when you send us questions, suggestions, compliments or complaints, or when you request other information about our Services). We may process your name, title, (business or private) contact details (including your email address, telephone number, name of your company) and any other information that you may provide to us in the open field entry of the contact form.

We process this information based on your consent, which can be withdrawn by you at any time.


Chat

For surveys or other (marketing) communication

With your consent, we may process your personal data to send you surveys on our products or Services, marketing communication, or to keep you updated on events, special offers, products and Services of AkzoNobel that may be of interest to you. 

We may create profiles and analyze your interactions with our Services. This way we learn about your interests and can customize our communication to meet your personal interests.

We process your name, your email address and other (personal) data you may have shared with us.

We will engage in this activity with your consent, which can be withdrawn by you at any time.Bullseye

For the development and improvement of products and services

We process fully anonymized  personal data for various AkzoNobel business-related purposes, such as developing new products and Services, for enhancing, improving or modifying our Websites, Apps and other digital channels, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and operating and expanding our business activities.


We engage in these activities because we have a legitimate interest to improve our products and services. 


Internet

For the technical and functional management of our Apps or Websites

When you use our Services, we may collect certain information automatically from your device. We process this information to help you find information in a quick and easy way and to improve access to and functionality of our Websites, Apps or other digital channels. 

The information we collect automatically may include information such as your IP address, device type, unique device identification numbers, browser-type, broad geographic location (e.g., country or city-level location), and other technical information. We may also collect information about how you interacted with our Services, including webpages you accessed, and links clicked.

We process this information for our legitimate business purposes to ensure a good working app or website. Information on your interaction with our Services, we process based on your consent which can be withdrawn by you at any time. Employee badge

When you create an account with us, to administer the account

Upon your request, we can create a personal account for you to make the purchasing process easier for you. 

In that case we need to process your name, email address and any other information that is required for account creation. We also process your display name and your login data.

We process this information based on your consent, which can be withdrawn by you at any time.


Shopping cart

When you purchase products, to process your order and manage our relationship with you

We use personal data to process your purchase and to deliver your order, to report the status of your order and to contact you about the transaction.

For this purpose, we may process your name and address, contact details such as telephone number or email address, credit card or other payment information, your acceptance of our applicable terms and conditions, and whether you want to receive our newsletter. We will also process information about what you have purchased from us and information through your registered interactions with AkzoNobel websites and apps (for which we may use cookies), your shopping history, both online and offline (when making a purchase from a store).


We process your personal data to carry out our purchase agreement with you and to deliver your order to you. If we send you our newsletter, we base this on your consent, which can be withdrawn at any time. Podium

If you register for a course, participate in prize contests, events, competitions, promotions and/or games of chance, to administer your participation

With your consent, we can send you emails with promotions and invitations to participate in courses, prize contests, events, competitions or games of chance. If you choose to participate in one of these activities, we need your personal data to be able to organize this. 

If you participate in any of these activities, we need your personal data to register you for a course and provide you with the agenda and course material, and to keep records of your participation; in case of a contest, to announce when you are a winner, to distribute the prizes and to measure the response to prize contests, events, competitions, promotions and or games of chance.


For these purposes we may process your name, e-mail address, business and or private contact details. In case of events or contests and competitions we may even process your photo (of course only if you give your consent for that).


We process this information based on your consent, which can be withdrawn by you at any time.Gavel

Compliance with laws and legal obligations and protection of AkzoNobel assets and interests

We will process your personal data as appropriate or necessary (a) under applicable law, including laws outside your country of residence and including e.g. counterparty due diligence, the reporting of whistleblower concerns, money laundering, financing of terrorism and other crimes; (b) to comply with legal obligations; (c) to respond to requests from public and government authorities; (d) to enforce our terms and conditions and other applicable policies; (e) to protect our assets and/or operations; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of yours or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain. We may also process aggregated data for audits, to verify that our internal processes function as intended and are compliant with legal, regulatory or contractual requirements, for fraud and security monitoring purposes, for example, to detect and prevent cyberattacks or attempts to commit identity theft.

If so required, we may process your name, your contact information, your correspondence with AkzoNobel, your use of any of our products and/or services and any other information mentioned in this Statement or otherwise provided to us by you, if such is required for one of the purposes mentioned in the previous paragraph.

We may process this information to comply with a legal obligation (a, b and c).
We may process this information for our legitimate business purposes (d, e, f and g)Images

If you use our Apps, to share your content

We may process your personal data if you use our Apps or Services, to save and share images, videos or other user generated content to enable you to share the data. In this instance we may process metadata within these images, videos or other user generated content (which may include GPS location data and device identifiers depending on your device’s privacy settings) and such personal data as is included within the content of the images, videos or other user generated content. This may even include special category personal data (such as may be determined from a person’s appearance on a photo or video, if voluntarily uploaded by you through our App). We may also process data that you provide to us via your social media accounts. 

Should you wish to share any personal data concerning other persons than yourself through one of our Apps (e.g. through a photo or video), you should ensure that those other persons also consent to their data being uploaded to the App for the purpose of being shared. If you share a link through the App, this link may also be visible to others.


We process this information based on your consent, which can be withdrawn by you at any time. We may also process the content you share through the App to improve our products, websites and apps. If we do so, we process this information based on our legitimate interest – i.e. to improve our products and to improve customer engagement.

If you apply for a job at AkzoNobel, to interact with you about our job opportunities.

 

If you apply for a job at AkzoNobel’s career website, we will process your personal data to keep you informed on the status of your application and to assess your skills, qualifications and suitability to work at AkzoNobel against the position you applied for and/or other open positions. We have kept the application process simple, only gathering essential information at the initial stage, such as your name, email address, phone number, work experience and relevant education. We may need data, like documents to proof your identity or qualifications, to conduct background or employment checks, when allowed by applicable laws. In certain cases, we will ask you to have video interviews with us. In that case we may process your image or other data captured by your camera. An assessment could be part of your application process. If that is the case, we will process your answers to our written assessments as well as other data originating from our assessments or questionnaires completed by you. Should you be successful and qualify for a job at AkzoNobel, then we require some more personal data from you to make a conditional offer of employment, such as your bank details as to process salary payments and your emergency contact details. 

 

We process this information based on your consent, which can be withdrawn by you at any time.

 

In general, we will use the personal data we collect from you only for the purposes described in this Privacy Statement or for purposes that we explain to you at the time we collect your personal data. For the use of our Apps, a separate Privacy Statement may apply. However, if permitted by applicable data protection laws, we may also use your personal data for other purposes, provided they are not incompatible with the purposes we have disclosed to you.

 

If you provide us with information about someone else, please ensure you have that person’s permission to do so for the purposes detailed in this Privacy Statement. By providing personal data relating to another person, you confirm that you have their consent to do so or are entitled to consent to the processing on their behalf (for example for children for whom you have parental or guardian responsibility).

 

 

 

2.Cookies and similar tracking technology 

 

On our Websites, Apps and Social Media channels, we may use cookies and other technology for our internal analytics purposes and to improve the quality and relevance of our products and our Services and to make our content and advertising more relevant to you. 

We only use tracking cookies (cookies to provide you with relevant advertising, or technology that tracks your behavior), with your consent. For further information about the type of cookies we use, the reason why we use them, and how you can control your cookies, please see our Cookie Statement.

 

 

3.With whom do we share your personal data? 

 

 

We may share your personal data with:

 • Our group companies, our business partners and suppliers (for instance payment service providers, ICT service providers, consulting or shipping providers), professional advisers (such as banks, insurance companies, auditors, lawyers, accountants or other professional advisors), that process personal data on our behalf for purposes that are described in this Privacy Statement, in our Cookie Statement, or for the purposes notified to you when we collect your personal data. To ensure that your personal data is treated with a high level of protection, AkzoNobel has implemented the AkzoNobel Binding Corporate Rules (‘Privacy Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data’), which ensure that for intra-company data transfers every AkzoNobel legal entity applies the same level of protection to personal data. We have also agreed technical, organizational and contractual measures (such as data processing agreements) with third party suppliers to ensure that your personal data is exclusively processed for the purposes mentioned above and to ensure that your personal data is well secured;

 • Any competent law enforcement body, regulatory, government agency, court, or other third party if we believe disclosure is necessary: (i) as a matter of applicable law or regulation; (ii) to exercise, establish or defend our legal rights; or (iii) to protect your vital interests or those of any other person;

 • Other parties in connection with corporate transactions: we may also, from time to time, share your data in the course of corporate transactions, such as during a sale of a business or a part of a business to another company, or any reorganization, merger, joint venture, or other disposition of our business, assets, or stock, provided that we inform those parties that they can only process your personal data for the purposes disclosed in this Privacy Statement; 

 • Other parties, but only if you have consented to, or if you have instructed us to make such disclosure to such parties.

   

4. Where do we store your personal data?Due to our global way of operating, data you provide to us may be transferred to or accessed by AkzoNobel’s affiliates and trusted third parties from many countries around the world. As a result, your data may be processed outside the country where you live, if this is necessary for the fulfillment of the purposes described in this Statement. Our main servers are in the European Economic Area, but our group companies and third-party suppliers operate around the world. This means that when we process your personal data, we may process it in any of these countries, subject to the following paragraph. 

If you are residing in the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom and we transfer or otherwise process your personal data to a country outside the EEA: countries outside the European Economic Area may have data protection laws that are different to the laws of your country (and, in some cases, not as protective). However, we will always take steps to ensure that your information is processed by third parties in accordance with this Statement and that we comply with applicable legal requirements to ensure adequate protection for your information. We will ensure that if your data is transferred to another country outside of the European Economic Area(/Switzerland/UK), it will continue to receive adequate protection, through AkzoNobel’s Privacy Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data or through contractual arrangements with third parties. This may include implementing the European Commission’s Standard Contractual Clauses for transfers of personal information, which require the recipient of the personal data, to protect the personal data they process in accordance with European Union data protection law. In some cases, additional measures (for example encryption) next to the implementation of the Standard Contractual Clauses may be needed if this follows from a Transfer Impact Assessment we and our trusted third parties conducted


5. How do we secure your personal data?

 

Your personal data are treated confidential, and we have taken technical and organizational security measures against loss or unlawful processing of this data. We use several security techniques including secure servers, firewalls and encryption, as well as physical safeguard of the locations where data is stored. We are constantly working on improving these security measures to help keep your personal data secure.

You should be aware that the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do what we reasonably can to protect your personal data, we cannot guarantee the security of any personal data that you disclose online. You accept the inherent security implications of using the internet and we will not be responsible for any breach of security unless we have been in breach of applicable laws, and then only to the limits set out in any relevant terms and conditions.

 

6. How long do we retain personal data?

 

We will retain your personal data for the period necessary to fulfil the purposes outlined in this Statement, unless a longer retention period is required or permitted by applicable law. For example, to provide you with a service you have requested, to comply with applicable legal, tax, or accounting requirements or whether retention is advisable in light of our legal position (for example in regard to litigation or regulatory investigations). 

 

7. Your privacy rights

You have the following rights in relation to your personal data:

 • You have the right to access, correct, update, or request deletion of your personal data. In addition, you can object to the processing of your personal data, ask us to restrict processing of your personal data or request portability of your personal data. You can exercise these rights by filling the form through this link.

 • You have the right to withdraw consent (“opt-out”) of marketing communications we send you at any time. You can exercise this right by clicking the unsubscribe or opt-out link in the emails we send you or you can fill the form through this link. 

 • Similarly, if we have collected and processed your personal data with your consent, then you can withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal data conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.

 • Whilst we would prefer you to come to us first with any complaints, you have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal data. For more information, please contact your local data protection authority.


We respond to all requests we receive from individuals wishing to exercise their data protection rights in accordance with applicable data protection laws and free of charge. In certain cases, we may ask you to verify your identity before acting on your request. Keep in mind that there may be situations where we are entitled to deny or restrict your privacy rights, for example when we need to keep certain data to comply with legal obligations, when it is necessary to establish, exercise or defend AkzoNobel from legal claims or when your request is manifestly unfounded or excessive, in particular because of its repetitive character.


8. Links to third party websites and social media (such as Facebook, LinkedIn etc.)  

 

8.1 Links to third party websites and social media

 

Our services may contain links to and from the services of our partner networks, advertisers, affiliates and members of our corporate group. If you follow a link to any of these, please note that these third parties should have their own privacy policies/terms of use, and we do not accept any responsibility or liability for them. Please check the privacy notices of these third parties before you submit any personal data to them. 

 

8.2 Single-sign-on using social media accounts

 

We also offer the opportunity to create an account with us through your social network accounts (such as Facebook). This will save you time in creating the account, as your sign-on credentials will be imported from your social network account. Please note that when you use this "social sign-on" option, we may receive certain information via the social network, such as your name, age, location, preferences, occupation, and other personal data you may have shared with this social media channel . This information is not requested by us but is provided automatically by the social network using the social sign-on option. After having created your account, you will have the opportunity to supplement it with any information you want to share with us.

 

8.3 Requesting marketing content on social media

 

If you have a social media account and are active on this social media channel, you may see an advertisement from us that includes a form. This so-called ‘form ad’ is a (display) ad which enables you to request marketing content like relevant product information, promotions or inspirational ideas. The requested content will be sent to you through for example newsletter emails. 

 

In order to share this content with you, we will receive your contact information such as your name, email address, phone number and opt-in consent for our marketing activities. Please note that when you submit the form, we may receive certain information via the social network, such as your name, age, location, preferences, occupation, and other personal data you may have shared with this social media channel. This information is not requested by us but is provided automatically by the social network.

 

8.4 Chatbot functionality (Virtual Advisor)

 

On some of our websites we offer you the opportunity to interact with our Virtual Advisor, a Chatbot functionality. Through the Virtual Advisor you can ask all your paints and coatings related questions and our Chatbot will provide you with an answer real-time. Without the processing of your personal data, you will not be able to access the Virtual Advisor.

 

We only collect personal data that is specifically and voluntarily provided by users of the Virtual Advisor. If you use the Chatbot functionality, we may receive personal data that you share with us, such as your name, title, address, email address and telephone number.

 

It is our policy to limit the information collected to only the minimum information required to complete a user’s request. We strongly recommend that you don’t provide us with any sensitive information, such as race or ethnic origin, religious or other similar beliefs, trade union membership, physical or mental health, sexual life, criminal record or political opinions.

 

In the first, pop-up screen of our Virtual Advisor we will ask you for your consent, so that we can process your personal data to answer your question. In the same screen we ask you to agree with the content of our Privacy Statement which can be accessed through a link.

 

We will only process your personal data for as long as it is necessary for the purpose listed above and for as long as you have access to the Virtual Advisor. After the chat has been ended, your personal data will be removed immediately.  

 

We do not share or sell your contact information with any other third parties, other than the third parties required to deliver the requested service. You can always unsubscribe from these emails and request deletion of your data that we hold.

 

9. Personal data of children who are below the age of 16

 

If you are below the age of 16, we urge you to ask one of your parents or legal guardians and have their written permission before submitting any of your personal data to us. 

If you are a parent, we recommend you monitor your child’s use of our Services and ensure that we do not receive any personal data from your child without your written permission. If you have any question regarding your child’s personal data, please contact us.

 

10. How to contact us

 

If you have any questions or concerns about our use of your personal data, please contact us by filling the form through this link or by contacting us through below contact details: 

 

Akzo Nobel N.V.

Corporate Privacy Officer

AkzoNobel Center

Christian Neefestraat 2  

1077 WW Amsterdam

The Netherlands


Email: compliance@akzonobel.com